Radionica

MAGIJA REČI, HRABROST I MOĆ UBEĐIVANJA ŠEKSPIRIJANSKOG POZORIŠTA

Ponedeljak, 29. i utorak, 30. jun, 16:00 – 19:00
Akademija umetnosti u Novom Sadu (Multimedijalna sala)

Voditelj radionice: Milan Dragicevich (SAD)
Održavanje radionice je omogućila fondacija Marion and Jasper Whiting

OPIS RADIONICE
Radionica istražuje moć verbalnog izraza u glumačkoj umetnosti, razotkrivajući zaboravljene “klasične” tajne i tehnike (iste one kojima se bavio i sam Šekspir), te govorni čin na sceni pretvara u smelu avanturu i hrabro maštovit izraz. Kroz analizu nekih ključnih retoričkih formula koje se javljaju u Šekspirovim komadima, glumac se može bliže upoznati sa osobenostima lika kog tumači, razviti raspon glasa i steći samopouzdanje koje mu omogućava da zagospodari scenom. U ovoj radionici reči su naše oružje, naši zavodnici, naši podstrekači. One su nam odskočna daska. Reči su bile osnovni pokretač Šekspirovog Glouba, a naša je želja da upravo tu energiju stavimo u službu umeća savremenih izvođača i reditelja.

BIOGRAFIJA VODITELJA RADIONICE
Milan Dragicevich
Milan Dragicevich je odrastao u Južnoj Kaliforniji gde je završio Arcadia srednju školu, a potom (1979) diplomirao engleski jezik i književnost na čuvenom University of California Los Angeles (UCLA). Magistrirao je 1984. na katedri dramskih umetnosti na University of Wisconsin Milwaukee Professional Theater Training Program.
Milan Dragicevich je redovni profesor na University of Massachusetts, u Amherst-u, na katedri dramskih umetnosti, gde predaje Glumu, Retoriku i Scenski pokret. Uža specijalnost: Šekspir. Dugogodišnji direktor osnovih studija i mentor na brojnim diplomskim i magistarskim radovima.
U tri i po decenije profesionalnog stručno-umetničkog rada, sarađivao je kao glumac sa: Oregon Shakespearean Festival, Hartford Stage, Northern New England Repertory Theater Company, Los Angeles Actors Theater, Pasadena Playhouse… Dugodogišnji je gostujući predavač i glumac pri Will Geer Theatricum Botanicum u Južnoj Kaliforniji, gde je osvojio nagradu Los Angels Dramalogue Critics Award za ulogu RicardaIII.
Među brojnim ostvarenjima, posebno se ističe osnivanje i uspešno vođenje Srpskog pozorišta u Los Angeles-u (1990-1993). U tom periodu, režiraoje predstave: Sumnjivo lice, Narodni poslanik i Luda kuća.
Autor i korežiser pozorišnog komada Milošević u Hagu koji je osvojio Joakimovu Specijalnu nagradu žirija na internacionalnom pozorišnom festivalu JoakimInterFest, u Kragujevcu 2009.
Trenutno piše novi dramski komad Izbeglica, koji istražuje doživljaje i iskustva dijaspore, sećanja i ulogu mesta u izgradnj ličnog indentiteta i pogleda na svet.
Autor jeknjige The Actor Detonates Language: Verbal Power on The Contemporary Stage koja je trenutno u procesu izdavanja.
Živi sa suprugomBojanom, i sinovima Nikolom, Dejanom i Aleksandrom u zapadnom Massachusetts-u.

TOP