DIREKTOR

Nikita Milivojević

SELEKTORSKI TIM

Nikita Milivojević, umetnički direktor
Boris Liješević, koselektor

IZVRŠNI DIREKTOR

Saša Milivojević

PRODUCENT PROGRAMA

Aleksandra Delić

ORGANIZACIJA

Jelena Lagator

TEHNIČKI DIREKTOR

Boris Butorac

KOORDINATOR TEHNIKE

Igor Ljubić

LOGISTIKA

Mihajlo Šepa
Zoran Bošnjak

MARKETING I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Slavica Hinić

PROTOKOL

Minja Lagator
Sara Stepanović
Milana Stanković
Anđela Martinović

VIZUELNI IDENTITET

Slaviša Savić

VEB SAJT

Goran Despotovski

DRUŠTVENE MREŽE

Jovana Živković

FOTO

Jelena Ivanović

VIDEO

Anđelija Mijić
Milak Milivojević

PREVODILAC

Ivana Bogunović

VOĐE TRUPA

Milena Đinić
Katarina Gajinov

ASISTENTI VOĐA TRUPA

Milak Milivojević

ULAZNICE / RAZVODNICE / RAZVODNICI

Teodora Đorđević
Jana Stanišić
Đorđe Smiljanić
Sara Šnel
Vanja Šnel

TOP