OKTOBAR 2022.
Dramski studio ARTELJE, Inđija
  • Pozorište lektira „Vladimir Jevtović“ ROMEO I JULIJA
    OKTOBAR 2022. Dramski studio ARTELJE, Inđija

PRATEĆI PROGRAM

Pozorište lektira „Vladimir Jevtović“ ROMEO I JULIJA

Režija: Ivan Jevtović

Adaptacija teksta: Ivan Jevtović

Igraju:

Ivana Vuković, Nikola Štrbac, Lena Kadić, Dejan Jajčanin i Ivan Jevtović

POZORIŠTE LEKTIRA „VLADIMIR JEVTOVIĆ“

“Pozorište Lektira” nastalo je po ideji našeg glumca Ivana Jevtovića u saradnji sa glumcima Milenom Nikolić i Dejanom Jajčaninom. Osnovno polazište “Pozorišta Lektira” je da pozorišna predstava nije samo puka slika za publiku, već da je i publika deo predstave, te da se može aktivno uključiti u predstavu.

U saradnji sa profesorima književnosti odabrana su određena dela planom i programom uvrštena u rad škola na teritoriji Republike Srbije. Odabrana dela se dramatizuju, a potom se stvaraju predstave režirane u skladu sa obradama lektire po planu i programu. Planirano je da svako izvođenje predstave prati radionica u kojoj će publika, u ovom slučaju učenici, imati priliku da aktivno diskutuju sa glumcima i profesorima srpskog jezika i književnosti. Učenici će iznositi svoja razmišljanja o komadu-književnom delu, i onome što su videli na sceni, imaće mogućnost da odaberu određene scene koje žele da odgledaju ponovo ili da ih kao reditelji izmene, a da im profesionalni glumci odigraju po njihovim indikacijama, a sve u cilju odgovora na postavljena pitanja i adekvatnog razumevanja i analize određenog književnog dela.

U eri modernih komunikacija veliki procenat mladih ljudi je defokusiran i otuđen od tradicionalnih umetničkih tehnika i vrednosti, te veoma često iz obilja neklasificiranih programa bira neadekvatne kvazi-umetničke sadržaje podležući primarnim čulnim senzacijama. Čitanje književnih i intelektualnih tekstova maksimalno se izbegava i smatra se napornim i dosadnim. Napornim jer zahteva pun intelektualno-emotivni kapacitet, a dosadnim jer nema drugih čulnih podsticaja. Adolescenti tako sužavaju svoje vidike, gube motivaciju. a rečnik postaje oskudan i potpuno žargonski. Neophodno je pokrenuti ih i ponuditi im nove modele i načine učenja i otkrivanja,sto je jedan od glavnih ciljeva ovog projekta. Obraćamo se mladim ljudima i njihovoj edukaciji o značaju pismenosti, čitanja i lepog govora kroz rad na pozorišnim predstavama. Težimo učenju pravilnih obrazaca ponašanja i otkrivanju značaja komunikacije i međuljudske saradnje u razvoju mladih ljudi.

Nijedna institucija kulture nije do sad toliko vezala svoje postojanje za školski program kao ova. Jer je njeno polazište da su prosvetni radnici presudni subjekti za opstanak i razvoj našeg kulturnog života. A da je škola kičma celokupnog našeg društva, pa i pozorišta koje bi trebalo da bude, pored ostalog, njegovo ogledalo.

Ideja o stvaranju profesionalnog pozorišta je krenula u realizaciju krajem 2016. godine kad se pozorište registruje u APR-u, uz preporuke Društva za srpski jezik i književnost, psihologa prof. dok. Žarka Trebješanina i drugih relevantnih pojedinaca i udruženja. Nakon potpisivanja ugovora o strateškoj saradnji sa centrom za obrazovanje i kulturu „Božidarac 1947“ i Pozorištem „Atelje 212“, započinje se sa radom na prvoj predstavi „Romeo i Julija“ Vilijama Šekspira, u režiji Ivana Jevtovića, čija je premijera uspešno odigrana u Božidarcu 01.03.2017. godine.

Nakon prve premijere u veoma kratkom roku „Pozorište Lektira” stvara nove predstave: „Jazavac pred sudom“ Petra Kočića, „Faust“ Johana Volfganga Getea i „Pokondirenu tikvu“ Jovana Sterije Popovića.

U 2017.godini osim pravljenja predstava „Pozorište Lektira” je redovno igralo sve svoje predstave na sceni u Božidarcu, ali je i gostovalo u Kotoru sa predstavama „Romeo i Julija“ i „Faust“ u okviru Kotorskog festivala pozorišta za djecu, u Ćupriji sa predstavom „Jazavac pred sudom“, u Pančevu sa predstavom „Pokondirena tikva“.

Gradski sekretarijat za kulturu, na konkursu za savremeno stvaralaštvo, je prepoznalo kvalitet ideje i projekta „Pozorišta Lektira” i za 2017.godinu je dodelilo sredstva za izradu jedne od predstava koje smo napravili u 2017. godini.

„Pozorište Lektira” je 2018. godinu nastavilo sa igranjem predstava u matičnoj sali Božidarca, ali je i proširilo okvire van klasičnih sala, te su neke od predstava odigrane u nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola. Kao i prethodne godine „Pozorište Lektira” je gostovalo u Petrovcu na Mlavi, Kragujevcu...

U 2018.godini „Pozorište lektira” je u saradnji sa Domom omladine Pančevo napravilo dogovor da sve svoje predstave odigra za pančevačke školarce, i da se premijera pete pretstave Pozorišta lektira „Nušićevi časovi o životu“ premijerno odigra u Pančevu, što se i odigralo u decembru 2018.godine.

Pozorište lektira je u 2018. godini osim rada na novim predstavama i igranjima postojećih, apliciralo Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za dodelu licence za realizaciju seminara za profesore srednjih i osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, na temu: Pozorište lektira – model komunikacije u savremenoj nastavi. To je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i odobrio, te će se seminar realizovati u školskim godinama: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Ostvarili smo nekoliko uspešnih igranja u okviru Dečije nedelje (oktobar 2019.), a krajem aprila na osnovu ugvora i dobijenog konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije putujemo u Pariz i izvešćemo dve predstave u Srpskom kulturnom centru.
2019. godine timu se priključuju diplomirane glumice Lena Cvetković Kadić I Marija Kosić, koje imaju bogato pedagoško iskustvo stečeno u radu sa decom predškolskog, školskog uzrasta, kao i sa studentima.

Pozorišne predstave uspešno se igraju u nekoliko osnovnihi i srednjih škola u Pančevu, Zemunu, Novom Beogradu, Starom Gradu i okolini Beograda…

www.pozoristelektira.rs

TOP