ŠEKSPIR FESTIVAL 2019.

ŠEKSPIR FESTIVAL 2019.

 Šekspir festival u Srbiji predstavlja savremene svetske produkcije prema delima Vilijama Šekspira u svim formama izvođačkih umetnosti – pozorištu, igri, muzici …

  1. Šekspir festival održaće se od 27. juna do 3. jula 2019. godine.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na 6. Šekspir festivalu, molimo da pošaljete aplikaciju i prezentaciju sa osnovnim informacijama o vašoj predstavi na adresu: sekspir.info@gmail.com

Vaša aplikacija i prezentacija treba da sadrži osnovne informacije o predstavi (pozorištu,  nagrade, kritike, fotografije ) ....

Video snimak predstave (kraća verzija ili cela predstava) je neophodan.

Aplikacije možete poslati tokom čitave godine.

Aplikacija će biti prosledjena umetničkom direktoru festivala.

Šekspir festival ce vas kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.

TOP